БЕРДЯНСЬК – ТЕРИТОРІЯ ЗДОРОВИХ СЕРДЕЦЬ

Смертність від серцево-судинних захворюваннь посідає перше місце у світі. На превеликий жаль, наше місто - не виключення. Цифри вражають. Але коли ми з Вами будемо сповідувати здоровий спосіб життя і зможемо мінімізувати фактори ризику, вірогідність фатальної серцево-судинної події буде мізерно малою, і Ви будете жити довго, щасливо і радіти життю разом з дітьми та онуками.

1 червня в рамках родинного фестивалю співробітники БТМО, використовуючи шкалу SCORE, розрахують для Вас ризик фатальної серцево-судинної події протягом 10-ти найближчих років і розкажуть, як його звести до мінімуму.

SCORE – це абревіатура, яка в перекладі з англійської означає «систематична оцінка коронарного ризику». Ця шкала була запропонована групою експертів Європейського товариства кардіологів у 2003 р. і розроблена на підставі результатів проспективних досліджень у 12-ти європейських країнах. Загальна чисельність обстежених становила 205 178 осіб.
У шкалі SCORE враховані п’ять факторів ризику. Два з них не підлягають модифікації: це вік (від 40 до 65 років) і стать. Три фактори ризику відносяться до категорії тих, що модифікуються: це систолічний артеріальний тиск, статус паління і (по горизонталі) рівень холестерину у крові.
Перевага цієї шкали полягає в тому, що вона дає можливість не лише оцінити рівень ризику і спрогнозувати його динаміку надалі, а й визначити конкретні шляхи щодо його зменшення.

Тож ми повинні зрозуміти, що відмова від паління протягом 10 років зробить можливим зростання цього ризику не у 5, а лише у 2 рази, а протягом 20 років – не в 12, а лише в 6 разів. Якщо ж чоловік одночасно з відмовою від паління нормалізує свій артеріальний тиск, а також знизить рівень холестерину у крові до 4,0 ммоль/л, то протягом 10 років його ризик залишиться низьким і незмінним. А через 20 років він зросте утричі, а не в 12 разів, як було у першому випадку.

Отож - 1 червня, 11:00, бульвар Шевченко
З побажаннями міцного здоров'я, Ваші працівники БТМО