Медична реформа з точки зору лікарів дитячої поліклініки

В очікуванні конкретних зрушень на шляху реформування системи надання медичних послуг лікарі дитячої поліклініки КУ "БТМО" обговорюють не лише певні особливості майбутніх умов роботи, але й низку злободенних питань.

Обговорюючи з колегами головні засади медичної реформи, директор Бердянського територіального медичного об'єднання Дмитро Єгоров зосередився на кардинальних особливостях роботи лікарів-спеціалістів за умов створення майбутнього Бердянського госпітального округу, іх стосунки з клієнтами-споживачами медичних послуг і сімейними лікарями. Детально зупинилися на питаннях організації і оплати праці, вимогах щодо фахового консультування колег первинної ланки.

В свою чергу, лікарі торкнулися цілої низки питань, від знаходження відповідей на які залежить не лише стала робота медиків, але й рівень якості і ефективність медичних послуг. Складні становища обговорювали зацікавлено і конструктивно, дещо відразу брали на замітку.