Стане у нагоді повсякчас

Прикордонники опановували прийоми серцево-легеневої реанімації

На прохання командування Бердянського прикордонного загону директор БТМО Дмитро ЄГОРОВ і завідуючий відділенням анестезії та інтенсивної терапії №1 Рашид НАСІБУЛЛІН провели тренінг з опанування прийомами серцево-легеневої реанімації.

Навичкам, що можуть будь коли стати у нагоді як під час виконання службових обов'язків, так і в буденному житті, навчалися представники офіцерсько-сержантського складу і рядові контрактники.

Для наочності і практики використовувалося устаткування тренінгового центру БТМО.

Наразі проведення серцево-легеневої реанімації (СЛР) дозволяє відновити кровообіг у 17,4-61,2% пацієнтів після раптової зупинки кровообігу. При цьому 18,5% осіб, які перенесли СЛР, проживають 7 років і більше.

Результат СЛР залежить від часу початку і правильності виконання комплексу реанімаційних заходів. Так, щорічно в світі реєструють більше 200 000 реанімацій в умовах стаціонару, в результаті яких до життя повертають близько 70 000 пацієнтів. Однак в позалікарняних умовах вдається реанімувати тільки 5% хворих.

СЛР сьогодні є активно розвиваються напрямком медицини. Розробкою і систематизацією стандартів по СЛР займаються Американська асоціація серця (American Heart Association, AHA) і Європейська рада з реанімації (European Resuscitation Council, ERC). Для узагальнення результатів проведених в різних країнах світу досліджень і вироблення міжнародних консенсусних рішень по СЛР в 1991 був створений Міжнародний об'єднаний комітет з реанімації (International Liason Comittee on Resuscitation, ILCOR). Останні перегляди рекомендацій по СЛ були здійснені ERC і AHA в 2005 р. Особливий акцент в цих рекомендаціях зроблений на навчанні осіб, які не мають спеціальної медичної підготовки, прийомам порятунку життя. Це обумовлено тим, що ВОК можлива в будь-яких умовах і за відсутності медичного персоналу, підготовлений ного до проведення СЛР, а найбільш ефективною є надання невідкладної допомоги саме в перші хвилини.

Особливістю рекомендацій ERC і АНА 2005 року є відсутність показань до виявлення не менше двох ознак клінічної смерті (табл. 1). Випадковим свідкам рекомендовано починати реанімаційні заходи при відсутності у потерпілого свідомості.

СЛР не проводять:

1) при наявності ознак біологічної смерті;

2) при наявності ознак смерті мозку;

3) в термінальних стадіях невиліковних хв.ороб;

4) при неоперабельних злоякісних новоутвореннях з метастазуванням;

5) якщо точно відомо, що з моменту зупинки кровообігу пройшло більше 25 хв. в умовах нормотермії.

Комплекс заходів СЛР умовно поділяють на 3 стадії:

I - негайну, стадію елементарного підтримання життя;

II - спеціалізовану, стадію подальшої підтримки життя;

III - постреанімаційному періоді, стадію тривалої підтримки життя.

Стадія елементарного підтримання життя

Мета: екстрена оксигенація і відновлення прохідності дихальних шляхів.

Ця стадія включає відновлення прохідності дихальних шляхів, підтримку дихання і кровообігу без використання спеціальної техніки в позалікарняних умовах до прибуття спеціалізованої бригади реаніматологів. Реанімаційні заходи повинен почати негайно безпосередньо на місці події його свідок.

Згідно з рекомендаціями ESR 2005 р. особи, навчені основам СЛ, що стали свідком ВОК у дорослого, повинні негайно розпочати СЛР у вигляді 30 компресій грудної клітини (непрямий масаж серця) з частотою 100 компресій в 1 хв. з подальшим здійсненням двох видихів в рот хворого. Інші очевидці повинні зателефонувати 103. Реанімаційні заходи в такому режимі

Таблиця 1. Ознаки клінічної смерті

Головні ознаки Додаткові ознаки
Відсутність пульсу на магістральних артеріальних судинах (сонної, стегнової, плечової) Відсутність свідомості
Блідість і ціаноз шкірних покривів
Атонія
Арефлексія
Відсутність самостійного дихання Адинамія
Розширення зіниць Неприродне положення тіла

Таблиця 2. СЛР дорослих, дітей і немовлят, що проводиться непрофесійними рятувальниками

Крок / дії Дорослі та діти старше 8 р. Діти 1-8 р. Діти до 1 р. (крім новонародж.)
Дихальні шляхи Закидання голови
Штучне дихання Почати з двох вдування повітря трив. 1 с
Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом Абдомінальний поштовх Поплеск. по спині і удар по грудній клітці
Закритий масаж серця
Місце натискання Посередині грудної клітини між сосками Безпосер. нижче соскової лінії
Техніка натискання на грудину: натискати сильно і швидко з повною декомпресією Двома руками: основою однієї долоні, накривши її зверху другою долонею Двома руками: основою однієї долоні, накривши її зверху другою долонею або однією рукою (основою однієї долоні) Двома пальцями
Глибина натискання на грудину 4 - 5 см 1/3 - 1/2 товщини грудної клітини
Частота натискань на груди Близько 100 в 1 хв
Дефібриляція
Автоматичні зовнішні дефібрилятори (АЗД) Використовувати електроди / апаратуру для дорослих Застосувати після 5 циклів СЛР. Використовувати електроди / апаратуру для дітей. При її відсутності використовувати АЗД та електроди для дорослих Не реком. для дітей у віці до 1 року

(30 компресій і 2 видиху) необхідно продовжувати до прибуття спеціалізованої бригади для надання професійної медичної допомоги.

Особи, які не навчені основам СЛ або не бажають проводити штучне дихання з рота в рот, повинні виконувати компресії грудної клітини з частотою 100 в 1 хв. до прибуття спеціалізованої бригади. Це дозволить збільшити число свідків, які проявлять бажання проводити СЛР, що може підвищити частоту вижили після ВОК.  Сьогодні ERC констатує, що проведення тільки непрямого масажу серця, безумовно, краще відмови від реанімації взагалі.

Завдання поліпшення виживання хворих, які перенесли ВОК, шляхом підвищення частоти проведення ранньої та якісної СЛР ставить в своїх рекомендаціях 2005 року і АНА (див. Табл. 2). У порівнянні з попередніми рекомендаціями АНА в 2005 р внесла такі зміни в методику проведення СЛР, виконувану непрофесіоналами, що полегшує її проведення:

1. При наданні допомоги одним рятувальником немовляті або дитині без свідомості залишити пацієнта і зателефонувати за номером невідкладної допомоги можна лише після виконання 5 циклів компресій грудної клітини та штучної вентиляції (близько 2 хв.).

2. Для забезпечення вільної прохідності дихальних шляхів слід закинути голову потерпілого (а не висувати вперед нижню щелепу).

3. Необхідно протягом 5-10 с (але не більше 10 с) перевірити наявність нормального дихання у дорослого без свідомості і наявність або відсутність дихання у дитини без свідомості.

4. Перед вдуванням повітря потерпілому рекомендовано зробити нормальний (неглибокий) вдих.

5. Тривалість кожного вдування повітря повинна складати 1 с. Кожне вдування повітря повинно викликати екскурсію грудної клітини.

6. Якщо під час першого вдування повітря грудна клітка потерпілого не здійснює екскурсію, то перед другим вдуванням слід повторити закидання голови.

7. Не рекомендовано перевіряти наявність ознак кровообігу. Після двох вдування повітря негайно слід починати закритий масаж серця (цикли натискань на грудину з штучним диханням).

8. Необхідно користуватися єдиним співвідношенням частоти натискань і вдування для всіх категорій постраждалих - 30: 2.

9. Дітям закритий масаж серця рекомендовано проводити однієї або двома руками на рівні соскової лінії.

Зміни були внесені також в рекомендації для медичних працівників (Лікар), які проводять базові реанімаційні заходи (табл. 3). Основні з них такі :

1. Якщо дитина або дорослий раптово втратив свідомість поза лікарнею, спочатку необхідно викликати «швидку допомогу» і взяти АЗД, а потім приступити до СЛР і провести дефібриляцію.

2. Немовлятам і дітям без свідомості, а також потерпілим з імовірно гіпоксичної ВОК (утоплення, травма, передозування наркотиків) спочатку необхідно провести СЛР (5 циклів або 2 хв. СЛР), потім викликати службу невідкладної медичної допомоги.

3. У травмованих з підозрою на пошкодження шийного відділу хребта, які перебувають без свідомості, забезпечення вільної прохідності дихальних шляхів залишається пріоритетним. Якщо вільну прохідність не вдається забезпечити висуванням вперед нижньої щелепи, слід закинути голову травмованого.

4. Надмірна вентиляція (занадто багато вдування повітря в 1 хв., занадто великі за обсягом вдування або занадто великої сили) може завдати шкоди, тому її не слід застосовувати.

5. Закритий масаж серця необхідно проводити з адекватною частотою, глибиною і достатньою компресією, перерви в натисканні повинні бути зведені до мінімуму.

6. Слід використовувати співвідношення частоти натискань і вдування 30: 2 при СЛР постраждалих будь-якого віку, якщо реанімацію виконують два рятувальника, а також при реанімації дорослих одним рятувальником. При проведенні СЛР дітей та немовлят двома Лікар рекомендоване співвідношення натискань і вдування становить 15: 2.

7. При наявності повітропроводів не слід переривати закритий масаж серця для вентиляції в ході СЛР двома рятувальниками.

8. Перший рятувальник повинен безперервно виконувати закритий масаж серця, другий - робити штучне дихання з частотою 8-10 в 1 хв. (одне вдування кожні 6-8 с).

9. Якщо в СЛР беруть участь більше двох Лікар, то кожні 2 хв. реаніматор, що виконує закритий масаж серця, повинен бути змінений.

Таблиця 3. Базові реанімаційні заходи у немовлят, дітей і дорослих

Крок / дія Дорослі: для непроф. рятув. старше 8 років, для Лікарів підлітк. вік і старше Діти: для непроф. рятув. 1 рік - 8 років, для Лікарів від 1 року і до підлітк. віку

Немовлята:

до 1 р.

(крім новонародж.)

Дзвінок за номером служби невідкладної допомоги (якщо реанімацію проводить одна рятувальник) Зателефонувати, якщо потерпілий без свідомості. Для Лікар: якщо ймовірна асфіксична ВОК, викликати невідкладну допомогу після 5 циклів СЛР (2 хв) Викликати невідкладну допомогу після 5 циклів СЛР
Дихальні шляхи Закидання голови (Лікар висування вперед нижньої щелепи потерпілого при підозрі на травму)
Штучне дихання Почати з двох вдувань повітря тривалістю 1 сек.
Лікар: штучне дихання без проведення закритого масажу серця 10-12 вдувань в 1 хв. (1 вдування кожні 5-6 сек) 12-20 вдувань в 1 хв. (одне вдування кожні 3-5 сек)
Лікар: штучне дихання в ході СЛР при наявності воздуховоду 8-10 вдувань в 1 хв. (одне вдування кожні 6-8 сек)
Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом Абдомінальний поштовх Поплеск. по спині і удар по грудній клітці
Кровообіг
Лікар: перевірка пульсу (менше 10 сек) Сонні артерії (у дітей Лікарі можуть перевірити пульс на стегновій артерії) Плечові і стегнові артерії
Місце натискання Посередині грудної клітини між сосками Безпосер. нижче соскової лінії
Техніка натискання на грудину: натискати сильно і швидко з повною декомпресією Двома руками: підставою однієї долоні, накривши її зверху другий долонею Двома руками: підставою однієї долоні, накривши її зверху другий долонею або однією рукою (підставою однієї долоні)

Один рятувальник: двома пальцями

Лікар або два рятув.: двома великими пальцями з обхватом грудної клітки руками

Глибина натискання на грудину 3-5 см 1/3 - 1/2 товщини грудної клітини
Частота натискання на грудину Близько 100 в 1 хв.
Співвідношення частоти натискань і вдування

30:2

(Один або два рятув.)

30:2 (Один рятув.) Лікар: 15:2 (два рятув.)
Дефібриляція
АЗД Використати електроди/апаратуру для дорослих. Лікар: при наданні допомоги поза установи можна виконати 5 циклів СЛР з подальшою дефібриляцією, якщо рятувальники прибули після 5 хв або втрата свідомості сталася без свідків

Лікар: при раптовій втраті свідомості поза лікувальним закладом застосувати АЗД якнайшвидше

Всім: застосувати після 5 циклів СЛР. Використовувати електроди / апаратуру для дітей. При її відсутності використовувати АЗД та електроди для дорослих

Не реком. для дітей до 1 року