Правила відвідування

  • Особи, що не є батьками пацієнта-дитини, мають право на допуск до пацієнта-дитини за умови наявності усної згоди одного з батьків пацієнта-дитини або законних представників.
  • Одному з відвідувачів дозволяється перебувати біля ліжка пацієнта без часових обмежень.
  • В палаті  біля одного пацієнта одночасно можуть знаходитися не більше двох відвідувачів, якщо не перешкоджає  роботі медичного персоналу. У виключних випадках за рішенням лікуючого або чергового лікаря  може бути допущена більша кількість відвідувачів.
  • Відвідувачі повинні ставитися з повагою до приватності та спокою пацієнта, у тому числі інших пацієнтів, які знаходяться в палаті . Їм не дозволяється заходити в інші палати або втручатися в питання, пов'язані зі станом здоров'я пацієнтів. Вони також не повинні перешкоджати виконанню медичними працівниками своїх професійних обов'язків та зобов'язані виконувати вимоги внутрішнього розпорядку.
  • Відвідувачі зобов'язані дотримуватися вимог санітарно-протиепідемічного режиму, визначеного адміністрацією закладу охорони здоров'я, з урахуванням санітарно-епідемічної ситуації.
  • Відвідувачі зобов'язані утримуватись від відвідування пацієнта, якщо у них спостерігаються прояви інфекційних захворювань або вони нещодавно мали контакт з носієм інфекційного захворювання, який може створити загрозу для здоров'я пацієнтів.
  • У разі наявності сумнівів до відвідування пацієнта слід проконсультуватися з лікарем щодо конкретних обставин та ризиків. Відвідувачі не допускаються  у випадку гострих проявів інфекційних захворювань, у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, про що медичними працівниками робиться відповідний запис в медичній документації в установленому законодавством порядку.
  • При необхідності проведення у палаті невідкладних дій медичного характеру, медичного обходу, передачі зміни, медичні працівники можуть попросити відвідувачів тимчасово залишити палату. Така вимога медичного працівника є обов'язковою до виконання. Після завершення відповідних дій відвідувачів повідомляють про можливість повернення в палату.
  • Відвідувачам категорично заборонено втручатися в роботу обладнання, будь-яким іншим чином перешкоджати процесу лікування, проводити фото і знімати відео, розмовляти по мобільному телефону голосно.
  • У випадку порушення відвідувачем вимог, встановлених цим Порядком, допуск такої особи до пацієнта може бути обмежений за рішенням лікуючого або чергового лікаря до моменту усунення відвідувачем порушень, що призвели до такого обмеження