Перелік документів

Перелік документів для атестаційної справи

 1. Титульний аркуш;  зразок незабаром
 2. Заява - зразок
 3. Оригінал посвідчення атестації про присвоєну категорію
 4. Копія посвідчення атестації про присвоєну категорію
 5. Атестаційний лист - зразок
 6. Копія диплому
 7. Копія свідоцтва про шлюб (при зміні прізвища)
 8. Копія трудової книжки
 9. Копія свідоцтва про закінчення курсів підвищення кваліфікації.
 10. Звіт про роботу за останні три роки 
  (підписаний тим, хто атестуєеться, та завірений керівником установи - зразок титульного аркуша звіту; зразок звіту- незабаром)
 11. Рецензія;  зразок незабаром
 12. Копія першого листа паспорту
 13. Фотокартка 3*4, кольорова.

ВАЖЛИВО!!!  усі ксерокопії повинні бути завірені печаткою та підписом керівника ЛПЗ, або начальника відділу кадрів