Список нормативної документації відділення

 1. План роботи відділення
 2. Індивідуальні плани лікарів - приклад
 3. Посадові інструкції (функціональні обов'язки)
 4. Техніка безпеки. Журнал інструкції з ТБ.
 5. Інструкція з протипожежної безпеки.
 6. Журнал передачі зміни (консультації, лабораторні дослідження, реєстрація ускладнень, план лікування)
 7. Журнал передачі апаратури та інструментарію.
 8. Журнал реєстрації медикаментів, які підлягають обліку.
 9. Журнал адміністративних обходів.
 10. Журнал професійного травматизму.
 11. Інструкції з експлуатації апаратури.
 12. Журнал розбору померлих хворих.
 13. Інструкція щодо дотримання санепідрежиму маніпуляційної.
 14. Методики маніпуляцій.
 15. Стандартні обстеження хворих з залежності від нозологій.
 16. Стандартні лікування хворих  за нозологіями.
 17. Звіти квартальні та річні.
 18. Журнал аналізу ускладнень та плани заходів щодо їх усунення.
 19. Журнал впровадження нових технологій.
 20. Правила внутрішнього розпорядку.
 21. Журнал реєстрації хворих , які перебувають у профільних відділеннях.
 22. Штатний розпис відділення затверджений головним лікарем (плановий відділ)
 23. Інструкції про порядок взаємодії певної служби з вищими та нижчими службами та взаємовідносин між собою.
 24. Інструкція про використання обладнання біля всіх апаратів (затверджених головним лікарем)
 25. Затверджене положення про відділенні (конкретно по ОКЛ, взяти з М3 наказу).
 26. Плани робіт відділення за 3 роки (річні, квартальні, відмітки про їх використання та підтверджені довідки). - приклад річного плану
 27. Контроль використання медикаментів та розхідних матеріалів.
 28. Аналіз діяльності відділення (починаючи з обладнання, забезпечення медикаментами, апаратурою, потреби відділення) без показників.
 29. Контроль умов перебування пацієнтів (наявність журналу господарських обходів - відмітка про дрібні неполадки та заходи по їх усуненню).
 30. Контроль та аналіз якості надання медичної допомоги хворим (не рідше 1 рази на тиждень) в усіх історіях хвороби та заходи за даними оцінками (наявність протоколів, журналів).
 31. Наявність інформаційної теки з методичними інструкціями та  статтями
 32. Контроль за дотриманням санепідрежиму (наказ 720,408 відмітка про виконання)
 33. Контроль безпеки медперсоналу (огляд хворих, педикульоз, онкоогляд та ін.)
 34. План-графік підвищення кваліфікації лікарів.
 35. Наявність інструкцій з надання невідкладної допомоги при захворюваннях і отруєння (в доступних місцях)
 36. Інструкції з профілактики, протиепідзаходу інфекційних захворювань (в доступних місцях)
 37. Інформація про права та обов'язки пацієнтів.
 38. Інформація про пільгові категорії пацієнтів і обсяг пільг, які надаються
 39. Виконання заходів з пункту 1.5.3.3 у стандарт акредитації стор. 32
 40. Журнал гемотрансфузій
 41. У відділенні необхідно мати перелік засобів вимірювання (тонометри та др. Список на списання, перевірки метрології)
 42. Метрологічний контроль, графік перевірки обходів з відміткою.
 43. Інструкції зі знищення  біологічно шкідливих матеріалів (шприци, перев'язувальний матеріал і т.д.)
 44. Інструкція з протипожежної безпеки та план евакуації (на знаходиться)
 45. Журнал оперативних нарад
 46. Стандарні якості обстеження, лікування за нозологіями.
 47. Показники діяльності та їх аналіз.
 48. Журнал клінічного розбору прооперованих хворих.