Готовності користувачів до провадження медичної інформаційної системи